Home


Bij City-Fit heb je reeds een All-in abonnement voor

€ 27,95 per maand*

Daarnaast hebben we nog verschillende andere abonnementsvormen of een 20-beurtenkaart!


City-Fit Leuven

Doe een gratis

proefsessie:

Wil je in de fitnesszaal begeleiding of wil je een groepsles proberen, bel dan even voor een reservatie: 016/236565.

Heb je al ervaring en wil je je eigen training bij ons uitproberen, kom dan gewoon naar de receptie!

Nieuw reservatie-portaal voor de groepslessen:

Klik hier voor meer info:

Wist u dat het ziekenfonds een deel van uw abonnementsgeld terugbetaalt?


Het volstaat om het document van uw mutualiteit mee te brengen en dan vullen wij dit in voor u.


Vermits City-Fit lid is van de beroepsvereniging van de fitnesscentra, zal elke mutualiteit deze terugbetaling probleemloos doen.

City-Fit BV

Maatschappelijke zetel:

Diestsestraat 239

3000 Leuven

BTW BE 0895.824.296  RPR Leuven