Info

Onze openingsuren:


Maandag: 9u tot 23u

Dinsdag: 9u tot 23u

Woensdag: 9u tot 23u

Donderdag: 9u tot 23u

Vrijdag: 9u tot 23u

Zaterdag: 9u tot 18u

Zondag: 9u tot 14u

Regeling feestdagen:

Op wettelijke feestdagen die op een weekdag (maandag tot vrijdag) vallen, is City-Fit open vanaf 17u.


Op wettelijke feestdagen die in het weekend vallen is City-Fit gesloten.


Op wettelijke feestdagen zijn er geen groepslessen of cyclinglessen.


Op de nationale feestdag (21 juli), op kerstdag (25 december) en op nieuwjaarsdag (1 januari) is City-Fit gesloten.


Huisreglement

Het betreden van de fitnesszaal is enkel toegelaten in sportkledij en proper sportschoeisel. Omwille van hygiënische redenen moet een handdoek worden gebruikt in de fitness-en saunaruimte.

De fitnesstoestellen dienen na gebruik proper achtergelaten te worden. Halters en schijven worden na gebruik steeds terug op het rek geplaatst.

In uw centrum geldt een strikt rookverbod.

Buiten de bar en het terras zijn alleen dranken in een hersluitbare en onbreekbare verpakking toegestaan.

Indien u eigen drank meebrengt bent u verplicht de lege verpakking terug mee te nemen.

De fitnesszaal, de zaal voor de groepslessen en de kleedkamers zijn niet toegankelijk voor kinderen onder 16 jaar.

Het fitnessscentrum is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke spullen. Het is verplicht al uw spullen in de kastjes op te bergen.

De kleedkamers zijn verdeeld in een natte en een droge ruimte. Men dient zich af te drogen in de natte ruimte alvorens de droge ruimte te betreden. Om hygienische redenen is scheren niet toegestaan in de doucheruimte en de kleedkamer.

In geval van verlies van de lidkaart, wordt een bijdrage van 10,00 euro gevraagd.

Beurtenkaarten zijn 1 jaar geldig. Elke activiteit geldt als één beurt (fitness, groepsles, cycling, trilplaat, solarium). Niet opgebruikte beurten worden nooit terugbetaald en zijn niet overdraagbaar. Een beurtenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar, niet opgebruikte abonnementen worden nooit terugbetaald.

Een 6-maandenabonnement kan maximaal 28 dagen onderbroken worden.

Een jaarabonnement kan maximaal 56 dagen onderbroken worden.

Onderbrekingen moeten vooraf aangevraagd worden. Onderbreking met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

Het clublidmaatschap dient jaarlijks betaald te worden en staat los van uw abonnement of beurtenkaart.

Alle trainingen gebeuren op eigen risico. Indien gewenst kan men een sportverzekering afsluiten tegen een kleine extra kost.

Opmerkingen, klachten of suggesties kan u in de daartoe dienende bus steken; wij behandelen ze zo snel mogelijk.

Feestdagen die op ma-di-wo-do-vr vallen : open van 17u tot 23u, feestdagen op za en zo : Gesloten Nationale feestdag (21 juli), Kerstdag (25 december) en Nieuwjaarsdag (1 januari): gesloten.

Op feestdagen zijn er geen groepslessen of cyclinglessen.

De fitnesstoestellen dienen na gebruik proper achtergelaten te worden. Halters, schijven en baren worden na gebruik steeds terug op het rek geplaatst.

Het is niet toegestaan om meer dan één toestel of bank tegelijkertijd bezet te houden.

Om veiligheidsredenen is Olympisch gewichtheffen niet toegestaan.

Een domiciliëringsabonnement kan na 12 maanden maandelijks ter plaatse aan de receptie worden stopgezet.

Een bon voor een gratis proefsessie kan enkel gebruikt worden door niet-leden (1 bon per persoon).

Studententarieven gelden enkel tot 26 jaar en zijn enkel van toepassing met betrekking tot voltijds onderwijs.

Het gebruik van de sauna na de training is inbegrepen in een abonnement en is ook gratis na de training voor mensen met een beurtenkaart. De operationele uren hangen uit aan de sauna's. Op verzoek kan de sauna op andere tijdstippen gebruikt worden. Wij houden ons het recht voor de sauna niet op te zetten bij een buitentemperatuur van 30° Celsius of hoger en bij onderhoudswerken.

Men dient  bij het sporten steeds sportschoenen te dragen met een niet-markerende zool.

U kan voor de volgende activiteiten steeds een reservatie maken: cycling, groepslessen, bodycoach en solarium. U kan reserveren via telefoon of ter plaatse bij één van onze medewerkers of via één van onze klantenkiosken of online via www.mijnsportpagina.be

U kan max. 5 reservaties vooraf maken en dit max. 4 weken op voorhand.

Indien u belet bent gelieve vooraf uw reservering te annuleren of te verplaatsen.

Komt u niet opdagen voor een gereserveerde activiteit dan betaalt u 5,00 euro administratieve kosten.

Leden dienen steeds op tijd te komen voor een groepsles of cycling-les. De receptiemedewerkers hebben het recht u de deelname aan de les te weigeren indien u zich pas na aanvang van de les aanmeldt.

Naargelang de beschikbaarheid van de lesgevers kunnen de uurroosters van de lessen aangepast worden.

U checkt zelf in en uit. Heeft u een reservatie dan zal u een ticket ontvangen dat u afgeeft aan de lesgever (groepsles of cycling).

Bij het nemen van een sleutel voor één van onze lockers zet u steeds uw lidkaart in de plaats. Bij het verlaten van de club plaatst u de sleutel terug en neemt u uw lidkaart mee.

Alle lockers worden dagelijks gecontroleerd; neem steeds uw kledij en andere zaken mee naar huis.

Lockers waarvan de sleutel niet is teruggeplaatst of waarvoor geen lidkaart in de plaats staat worden opengemaakt en leeggehaald. Indien u uw lidkaart vergeten bent, dan dient u zich aan de receptie te melden.

Wij geven geen krediet. Openstaande rekeningen dienen telkens bij het verlaten van de club worden betaald.

Onderhoud en herstellingen van de toestellen hebben altijd voorrang op de training.

De richtlijnen van het personeel dienen altijd strikt opgevolgd te worden.

De klant verbindt zich ertoe geen daden te verrichten die de naam van het centrum kunnen schaden.

In onze club wordt het gebruik van verboden dopingsprodukten niet getolereerd, tenzij om medisch verantwoorde redenen. Het bewezen misbruik hiervan of het ter beschikking stellen van deze produkten aan derden geeft aanleiding tot onmiddellijke verbreking van het lidmaatschap.

Bij overtreding van het huisreglement wordt het lidmaatschap eenzijdig verbroken zonder vorm van schadevergoeding.

Klachten dienen steeds schriftelijk en aangetekend verzonden te worden aan City-Fit, Bosweg 4, 3111 Wezemaal. Bij betwisting is enkel de rechtbank van Leuven bevoegd.

City-Fit BVBA

Maatschappelijke zetel:

Diestsestraat 239

3000 Leuven

BTW BE 0895.824.296  RPR Leuven